آمبود زمان در آسیا ارتقای پاسخ‌گویی در ارایه خدمات عمومی

0

آمبود زمان در آسیا ارتقای پاسخ‌گویی در ارایه خدمات عمومی

پروژه بانک توسعه آسیایی

 مرکزپژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد

جهت دانلود نسخه الکترونیک این مقاله ، کلیک کنید 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت