آنکتاد ٢٠١٧-شاخص‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال

0

شاخص‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال

آنکتاد ٢٠١٧

رشد و پیشرفت بر سه پایه زیرساخت ، تقویت شرکت‌ها  و دیجیتالی کردن اقتصاد استوار است.

جهت دانلود این مقاله ،کلیک کنید . 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت