ارائه‌ی برنامه ی آموزشی هوشمند رشته‌ی خط‌ مشی گذازی عمومی

0

ارائه‌ی برنامه ی آموزشی هوشمند رشته‌ی خط‌ مشی گذازی عمومی
از طریق کاربست مطالعه‌ی تطبیقی دانشگاه‌های مطرح جهان

مهدی عبدالحمید،عبدالحسین زاده

جهت دانلود این برنامه ، کلیک کنید .

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت