ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری کشور: گونه شناسی نقش کانون های تفکر

0

ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری کشور: گونه شناسی نقش کانون های تفکر

حسن دانایی فرد، اسدالله کردناییج، سملانه لاجوردی

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت