ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2017

0

ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال

منبع:مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

photo_2018-03-17_19-22-15

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت