ارز مجازی: قانون گذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران

0

ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران

مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

۵۷۶۳۴۶۷۸

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت