از اقتصاد تا اقتصاد سیاسی

0

از اقتصاد تا اقتصاد سیاسی

سخنران :دکتر علی سر زعیم

مکان : خانه اندیشمندان علوم انسانی

یکشنبه 2 مهر

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت