اسلایدهای سخنرانی در نشست واکاوی بودجه ٩٧

0

اسلایدهای سخنرانی در نشست واکاوی بودجه ٩٧

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

جهت دریافت اسلایدها کلیک کنید

budget

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت