اطلاعیه برگزاری دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی

0

اطلاعیه برگزاری دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدلهای اقتصادی

 اولین جلسه از محور نظام حکمرانی پولی و بانکی

شروع دوره:26 بهمن ماه هرپنجشنبه

ساعت: 8:45 صبح الی 17

مکان: سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی ومدل های  اقتصادی بومی

برای اطلاع ازجزئیات خبر،کلیک کنید

به لطف پروردگار منّان و پس از برگزاری موفق اوّلین دوره آموزشی_پژوهشی مبانی و مدلهای اقتصادی با تمرکز بر حوزه مبنایی و روش شناختی دانش اقتصاد، اینک دومین دوره با تمرکز بر «حل مسأله در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در چهار محور برگزار می شود:
– نظام حکمرانی پولی و بانکی
– نظام حکمرانی انفال، نفت و انرژی
– نظام حکمرانی دولت-بازار-مردم
– نظام حکمرانی علم و فناوری

?بدینوسیله از تمامی اندیشمندان دعوت به عمل می آید در این جلسات حضور فعال به هم رسانند.
?سرفصل های محورها و همچنین سخنرانان هر جلسه متعاقباً اعلام خواهد گردید.
مرکز تحقیقات مبانی و مدلهای اقتصادی بومی

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت