الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباطات سیاست های منابع انسانی ایران و کشورهای منتخب

0

الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباطات

سیاست های منابع انسانی ایران و کشورهای منتخب

مرکز پژوهش های مجلس

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید 

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شغل‌های سنتی (به ویژه مشاغل افراد با درآمد و تحصیلات پایین) را مورد تهدید قرار می دهد، افزود: به طور متوسط در کشورهایOECD ، صنعت فناوری اطلاعات 85/2 درصد از کل اشتغال را شامل می شود. همچنین در اتحادیه اروپا حدود 4 درصد از کل نیروی کار را متخصصین فناوری اطلاعات تشکیل می دهند. با توجه به تعداد بسیارزیاد فارغ التحصیلان رشته‌های ریاضی، مهندسی ، فناوری و علوم در کشور، میزان اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند از 78/0 (186 هزار نفر) کل اشتغال تا دو برابر افزایش یابد. در این گزارش پس از بررسی محرک‌های افزایش اشتغال در بخش فاوا ، پیش بینی های رابطه میان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان کل اشتغال و اثر آن بر طبقات مختلف درآمدی و تحصیلاتی مورد بررسی قرار گرفته و آمار اشتغال فاوا از نظر میزان سهم نیروی کارفناوری اطلاعات و ارتباطات از کل اشتغال و میزان اشتغال در صنایع مرتبط با فاوابررسی شده و سپس میزان استعدادهای برنامه‌نویسی ایران با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز مورد مقایسه قرار گرفته است. در ادامه سیاست‌های منابع انسانی دوره‌های کارآموزی کدنویسی اتحادیه بین المللی مخابرات ، حمایت از کارآفرینی نوجوانان در استرالیا ، قوانین روادید جذب نیروی کاربین المللی ایالات متحده آ‌مریکا، کار منعطف در بریتانیا و برنامه جامع مدیریت استعدادهای کانادابررسی و به قوانین معطل مانده و اجرا نشده و خلاهای قانونی موجود در ایران اشاره شده است.مرکزپژوهش‌های همچنین پیشنهادکرده که در کوتاه مدت اجرای ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 27/11/1380 از وزارت ارتباطات مطالبه شود و در بلندمدت اصلاح مواد (120) تا (129) قانون کار و بازنگری در مصوبات قبلی پیرامون دورکاری با تاکید بر کار منعطف و در نهایت تدوین برنامه جامع سیاست‌های منابع انسانی ترویج کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت پیگیری قوانین اجرا نشده و رفع خلاء های قانونی در دستور کار قرار گیرند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت