الگوی راهبردی حمایت از تولید12-تجربه دولت برزیل

0

الگوی راهبردی حمایت از تولید

بخش دوازدهم

مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

brazil-flag-4

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت