الگوی راهبردی حمایت از تولید7- شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی

0

الگوی راهبردی حمایت از تولید

بخش هفتم

شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

index3

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت