انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

0

انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

? دکتر نورالله قیصری
? چهار‌شنبه ۶ دی، ۱۸-۱۶
اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت