انتخاب رویکردی برای تحلیل سیاست ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

0

انتخاب رویکردی برای تحلیل سیاست ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

 

 سعیدرضا مقدم فر
دانشجوی دکتری مدیریت سازمانهای دولتی

 

جهت دریافت کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت