اولین سمینار ارائه رساله های دکتری درحوزه سیاستگذاری ومدیریت فناوری ونوآوری

0

اولین سمینار ارائه رساله های دکتری درحوزه سیاستگذاری ومدیریت فناوری ونوآوری

عنوان رساله: یادگیری سیاستی درقوانین مرتبط با توسعه فناوری ونوآوری ایران

ارائه دهنده: دکترکیارش فرتاش

زمان: چهارشنبه 3مرداد97

ساعت:17الی19

مکان: خیابان ملاصدرا-مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور

جهت ثبت نام و شرکت دراین سمینار،کلیک کنید

index88

 

 

کامنت