اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

0

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

محور اصلی: تنظیم گری و الگوی حکمرانی ملی

13 و 14 دی ماه 1396

سالن همایش های صدا و سیما

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت