ایجاد اجتماعات شفاف

0

ایجاد اجتماعات شفاف

ترجمه گزارش انجمن بین المللی مدیریت شهر با عنوان «ایجاد اجتماعات شفاف» در باب اصول شفافیت در مدیریت های محلی و منطقه ای

 جهت دانلود کلیک کنید 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت