بدهکارترین دولت‌های ۲۰۱۷

0

بدهکارترین دولت‌های ۲۰۱۷

 

به نقل از  بانک جهانی ، در سال ۲۰۱۷ میلادی ژاپن همچنان بدهکار ترین دولت دنیا بود . در این سال بدهی دولتی ژاپن برابر با ۲۴۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود . یونان در این رده بندی جایگاه دوم را داشت و میزان بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۸۰.۱ درصد اعلام شد. سومین دولت بدهکار در سال ۲۰۱۷ میلادی ، دولت لبنان بود و میزان بدهی دولت برابر با ۱۵۲.۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد.

از دیگر دولت های بدهکار می توان به ایتالیا، کیپ ورده، اریتره، پرتقال، کنگو و بوتان اشاره کرد که بدهی دولتی این کشورها بیش از ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود.

در سال گذشته بدهی دولتی بلژیک برابر با ۱۰۴.۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و بدهی دولتی فرانسه برابر با ۹۶.۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

دولتهایی که پایین ترین بدهی های دولتی را داشتند  را می توان این طور فهرست کرد. اول برونیی که میزان بدهی دولتی برابر با ۲.۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . دوم افغانستان که میزان بدهی دولتی در این کشور برابر با ۷.۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود و  در کشورهای استونی و جزایر سلیمان و ازبکستان هم میزان بدهی به ترتیب ۸.۷۱ درصد، ۱۰.۰۴ درصد  و ۱۴.۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود.

بدهکارترین دولتها در سال ۲۰۱۷

رتبه نام کشور

بدهی دولتی

(درصد تولید ناخالص داخلی)

۱ ژاپن ۲۴۰.۳
۲ یونان ۱۸۰.۱
۳ لبنان ۱۵۲.۲۹
۴ ایتالیا ۱۳۳.۰۲
۵ کیپ ورده ۱۲۸.۷۵
۶ اریتره ۱۲۷.۴۲
۷ پرتقال ۱۲۵.۷۲
۸ کنگو ۱۱۷.۷۱
۹ بوتان ۱۱۲.۸۳
۱۰ گامبیا ۱۱۲.۶۸
۱۱ سنگاپور ۱۱۰.۵۸
۱۲ امریکا ۱۰۸.۱۴

 

دولتهایی که کمترین میزان بدهی را دارند

رتبه نام کشور

بدهی دولتی

(درصد تولید ناخالص داخلی)

۱ برونیی ۲.۸۴
۲ افغانستان ۷.۶۴
۳ استونی ۸.۷۱
۴ جزایر سلیمان ۱۰.۰۴
۵ ازبکستان ۱۴.۱۴
۶ بوتسوانا ۱۵.۴۵
۷ کنگو ۱۶.۹۹
۸ عربستان ۱۷.۰۱
۹ روسیه ۱۷.۳۵
۱۰ قزاقستان ۱۷.۳۷
۱۱ الجزایر ۱۷.۷۲
۱۲ لوکسامبورگ ۱۸.۶۱

 

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت