بررسی بحران آب همراه با فیلم مادرکشی

0

بررسی بحران آب

همراه با فیلم مادرکشی

بانگ آب و کر خواب

با حضور: دکتر مرتضی فرهادی، محمد درویش، کمیل سوهانی

دوشنبه 20 آذر 1396، ساعت 13 تا 16

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت