بررسی تطبیقی سیاستهای مالیاتی وعوارض در صنعت گردشگری

0

بررسی تطبیقی سیاستهای مالیاتی وعوارض در صنعت گردشگری

این گزارش ترجمه فصل سوم گزارش سیاستها و روندهای گردشگری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است

منبع:مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

photo_2018-03-17_17-57-17

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت