بررسی ابعادسیاسی،اجتماعی واقتصادی ناآرامی­های دی­ماه 96

0

بررسی ابعادسیاسی،اجتماعی واقتصادی ناآرامی­های دی ماه 96

زمان: چهارشنبه 4 بهمن 96
ساعت:15الی 19
مکان:خیابان نجات الهی-خانه اندیشمندان علوم انسانی-سالن فردوسی

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت