بررسی خطاهای رایج مالی در زندگی شخصی و حرفه ای

0

بررسی خطاهای رایج مالی در زندگی شخصی و حرفه ای

 زمان:سه شنبه 17 بهمن

ساعت: 14الی 16

مکان: بزرگراه شهید حقانی-ساختمان آرشیو ملی ایران

حضور رایگان اما ثبت نام الزامیست.(ظرفیت محدود است)

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت