بررسی شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران

0

بررسی شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران

در راستای اقتصاد مقاومتی

ضرورت و لزوم تعریف و متولی نهادی برای آن

 مرکز پژوهش های مجلس

جهت دانلود این گزارش کلیک کنید 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت