بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 36. صندوق توسعه ملی

0

بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 36. صندوق توسعه ملی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت