بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۲۹٫ جزء «۳» بند «ب» تبصره «۱۱» (امکان صدور گواهینامه رانندگی برای مشمولان فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی)

0

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۲۹٫ جزء «۳» بند «ب» تبصره «۱۱» (امکان صدور گواهینامه رانندگی برای مشمولان فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی)

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

 

کامنت