بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 30. بند «د» تبصره «6» ماده واحده درخصوص ثبت تخفیفات گمرکی دستگاه های اجرایی به صورت جمعی – خرجی»

0

بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 30. بند «د» تبصره «6» ماده واحده درخصوص ثبت تخفیفات گمرکی دستگاه های اجرایی به صورت جمعی – خرجی»

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت