بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 35. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

0

بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 35. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت