بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 8. شرکت های (بنگاه های) دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

0

بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 8. شرکت های (بنگاه های) دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت