بررسی مسائل روز اقتصاد ایران

0

بررسی مسائل روز اقتصاد ایران

١-بررسی اقتصادهای نوظهور و توصیه هایی برای ایران
٢-موانع تولید و سرمایه گذاری در ایران

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت