بررسی وضعیت مهاجرت افراد تحصیلکرده کشور به خارج

0

درباره فرار مغز ها باید بدانید

بررسی وضعیت مهاجرت افراد تحصیلکرده کشور به خارج

برای دانلود گزارش کامل کلیک کنید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت