بررسی وضعیت و نقدی بر اجرای خط مشی های اصلاح نظام اداری دولت

0

بررسی وضعیت و نقدی بر اجرای خط مشی های اصلاح نظام اداری دولت

جهت دانلود این گزارش کلیک کنید 

بررسی وضعیت و نقدی بر اجرای خط مشی های اصلاح نظام اداری دولت

احمد ابوالحسنی رنجبر

پژوهشگر و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت