برنامه‌های توسعه کشور ) برنامه‌های قبل انقلاب)

0

برنامه‌های توسعه کشور ) برنامه‌های قبل انقلاب)

 

          1متن قانون برنامه عمرانی اول پیش از انقلاب (1327 تا 1333

 

          2متن قانون برنامه عمرانی دوم پیش از انقلاب (1334 تا 1341


3متن قانون و تحلیل برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب (1341تا 1347)

 

          4متن قانون و تحلیل برنامه عمرانی چهارم پیش از انقلاب (1347تا 1351)

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت