برنامه آینده‌نگاری ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،نشست یکم از سلسله نشست‌های ” آینده سلامت دیجیتال”

0

برنامه آینده‌نگاری ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

نشست یکم از سلسله نشست‌های ” آینده سلامت دیجیتال”

سه شنبه ، 30 آبان -ساعت 14 الی 17

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت