بهبود رشد اقتصادی ایران از سال آینده

0

بهبود رشد اقتصادی ایران از سال آینده

? گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول :رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017 به 3.5درصد می‌رسد که در مقایسه با نرخ رشد 12.5درصد در سال 2016 کاهش نشان می‌دهد اما در سال 2018 به 3.8درصد افزایش پیدا می‌کند.

? رشد قیمت‌های مصرف‌کننده ایران در سال میلادی جاری به 10.5درصد می‌رسد که در مقایسه با نرخ رشد 9درصدی در سال 2016 افزایش نشان می‌دهد.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت