بهترین تجارب دولت الکترونیک

0

بهترین تجارب دولت الکترونیک

بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان

 شماره اول

مرکزبررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

شماره اول سلسله گزارش‌های «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در چهار حوزه سیاست محیط‌ زیست، سیاست علم و فناوری، سیاست اجتماعی و دولت الکترونیک برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذینفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.
در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان به موضوعاتی مانند استراتژی‌های توسعه ملی پایدار، خط‌مشی پایداری زیست‌محیطی، ابتکارات اداره سیاستگذاری علم و فناوری، خوشه‌بندی آنی پربیننده‌ترین حوزه‌های خبری، استراتژی و نقشه راه فیزیکی سایبری اتحادیه اروپا، سیاست و خط‌مشی بریتانیا در خصوص حمایت از خانواده از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ و بهترین تجارب دولت الکترونیک در کشورهای مختلف پرداخته شده‌است. در بخش اخبار سیاستی این بولتن نیز عناوینی هم‌چون انقلاب دیجیتالی بریتانیا، کنفرانس بین‌المللی اطلاعات آزلو، اصلاح سازمان‌های عمومی و حمایت از نوآوری‌های سازگار با محیط‌زیست مورد اشاره قرار گرفته‌است.

برای دریافت کامل مطلب کلیک کنید.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت