تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار

0

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار

اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، تجارت خارجی، تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق، اخذ اعتبار، امکان استعلام الکترونیکی و برخط

جهت دانلود این گزارش ، کلیک کنید 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت