تصویری از ایده جامعه اطلاعات (تأثیر فناوری بر توسعه انسانی)

0

تصویری از ایده جامعه اطلاعات (تأثیر فناوری بر توسعه انسانی)

جهت دریافت فایل،کلیک کنید

تهیه شده توسط:مرکزپژوهش هامجلس شورای اسلامی

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت