تعرفه‌های گمرکی سال ۹۷-مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه

0

تعرفه‌های گمرکی سال ۹۷

مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

photo_2018-04-03_16-16-29

 

کامنت