تعطیلی تدریجی شرکت‌های مهندسی مشاور

0

تعطیلی تدریجی شرکت‌های مهندسی مشاور

 

گزارش مطالعات آماری وضعیت شرکت‌های مهندسی مشاور در سال‌های 94 و 95(کلیک کنید)

طی یک دهه گذشته، بسیاری از شرکت‌های مهندسی مشاور ایرانی به دلایل زیر یا از بین رفته‌اند و یا به‌شدت تضعیف شده‌اند:

1- مطالبات معوقه.

2- عدم تعریف پروژه‌های مطالعاتی جدید.

3- متوقف بودن جریان نقدینگی در پروژه‌های جاری.

4- عرضه رقابت نابرابر

5- فشار مضاعف سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی.

▪️گوشه‌ای از آمارهای نگران‌کننده ارایه شده در این گزارش:

1- در طی دو سال 94 و 95 بیش از 84 درصد شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو و اخراج کارشناسان خود شده‌اند.

2- میانگین تعدیل صورت گرفته طی دو سال 94 و 95 بیش از 47 درصد از توان فکری و سرمایه نیروی انسانی شرکت‌ها بوده است.

3- میانگین تأخیر شرکت‌ها در پرداخت حقوق و اضافه‌کاری کارکنان در سال‌های 94 و 95 برابر 10.5 ماه بوده است.

این گزارش دلیل اصلی وضعیت وخیم صنعت احداث را نه در کمبود منابع دولت‌ها، بلکه در نگاه غلط و سیاست‌های اشتباه دولت‌مردان در بودجه‌ریزی بدون توجه به طرح‌ریزی توسعه محور و یا بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد دانسته است.

منبع :  مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران ISPX

‏‎

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت