تهران و مدیریت شهری درسی سال اخیر

0

تهران ومدیریت شهری درسی سال اخیر

سی وهشتمین نشست تخصصی تهران شناسی

زمان: سه شنبه 17 بهمن 96

مکان: خیابان انقلاب اسلامی-سازمان های مردم نهادشورای اسلامی

ساعت:15 الی 17

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت