جشنواره تقدیر ازآثاربرگزیده علمی درحوزه آینده پژوهی سلامت

0

جشنواره تقدیر ازآثاربرگزیده علمی درحوزه آینده پژوهی سلامت

به مناسبت روز جهانی آینده

مهلت ارسال مشخصات آثار از مهرماه95 لغایت بهمن ماه 96

تاریخ ثبت نام: 3اسفند ماه 96

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت