جشنواره «گزارشگران برتر شفافیت»

0

جشنواره «گزارشگران برتر شفافیت»

 زمان:سه‌شنبه ۳ بهمن ماه
ساعت : ۱۵ الی ۱۷
مکان :فرهنگسرای رسانه

 

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت