حدیثی از پیامبر اسلام

0

پیامبر گرامی اسلام (ص):
هر کس بخشی از کار مسلمین را به عهده بگیرد و در آن بخش مانند کار خود ، دلسوزی واحساس مسئولیت نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت