حکمرانی در عمل ۳۵

0

حکمرانی در عمل ۳۵

بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

 

زمان یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲

ساعت ۱۹-۱۷

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت