خرابی کار یک مملکت!

0

خرابی کار یک مملکت

خرابی کار یک ملت از دو چیز است:نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر کارهای مملکت…

فرانسوا ولتر

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت