خرددانشگاهی وآینده جامعه ایران

0

خرددانشگاهی و آینده جامعه ایران

زمان برگزاری: سه شنبه 26 دی ماه 96
ساعت: 15 الی20
مکان: ونک، خیابان ملاصدرا،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سالن جلسات

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت