خط مشی عمومی دانش بنیان وپیچیدگی های عدالت گستری در جوامع نوین

0

خط مشی عمومی دانش بنیان وپیچیدگی های عدالت گستری در جوامع نوین

دکتر پورعزت

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت