خط مشی گذاری  ژن های خوب!

0

خط مشی گذاری  ژن های خوب!

دکتر نوبخت: بدهی دو تیم پایتخت را دولت پرداخت می کند و هواداران نگران نباشند!

⁉️با بدهی پرسپولیس و استقلال چند مدرسه می‌توان ساخت؟

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت