دانلود کتاب مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری (مدیریت مدیریت نشدنی ها!)

0

دانلود کتاب مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری (مدیریت مدیریت نشدنی ها!)

جِین، تریندیس و وِیک

انتشارات وایلی –

2010

دانلود متن انگلیسی کتاب

دانلود متن فارسی کتاب

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت