درباره مالیات بر ارزش افزوده

0

درباره مالیات بر ارزش افزوده

 گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

 جهت دریافت فایل مالیات بر ارزش افزوده و تفاوت آن با مالیات بر فروش در حلقه آخر،کلیک کنید

جهت دریافت فایل بررسی وجوه تمایز لایحه مالیات بر ارزش افزوده با قانون فعلی و تبیین اصلاحات اساسی آن،کلیک کنید

 جهت دریافت فایل واکاوی امکان تخصیص منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به برخی امور خاص (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش)،کلیک کنید

 جهت دریافت ضرورت و ملاحظات تعیین حد آستانه و گسترش چتر مالیات ستانی بر کسب وکارهای کوچک از طریق سیستم مالیاتی ساده شده،کلیک کنید

جهت دریافت فایل تاریخ تعلق مالیات، کلیک کنید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت